Agencja ratingowa S&P utrzymała rating kredytowy Polski na poziomie 'A-/A-2' w walucie obcej i 'A/A-1' w walucie lokalnej z perspektywą pozytywną, podała agencja.

"Z naszego punktu widzenia stabilne finanse publiczne w Polsce, elastyczność polityki pieniężnej i umiarkowane zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne nadal wspierają wiarygodność kredytową kraju" – czytamy w komunikacie.

"Pozytywne nastawienie odzwierciedla przynajmniej 1/3 prawdopodobieństwa, że możemy podnieść ocenę w ciągu najbliższych 18 miesięcy, jeśli dalszy silny wzrost będzie prowadził do dalszej konwergencji dochodów i nie będziemy widzieć osłabienia polityki makroekonomicznej i fiskalnej w Polsce" - podano również.

Agencja oczekuje wzrostu PKB w Polsce w tym roku na poziomie 3,5 proc. m.in. dzięki ożywieniu gospodarczemu w strefie euro. Jednocześnie S&P zwraca również na ewentualne zagrożenia dla rozwoju gospodarki w Polsce takie jak: słabnące ożywienie w strefie euro czy zaostrzenie konfliktu między Rosją a Ukrainą. 

>>> Czytaj też: Historia pewnego cudu. Tak Hiszpania naprawiła swoją gospodarkę