Zysk operacyjny wyniósł 14,25 mln zł wobec 21,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,04 mln zł w 2015 r. wobec 58,84 mln zł rok wcześniej.

Wcześniej spółka podała, że wartość aktywów pod jej zarządzaniem wyniosła 3 219,4 mln zł na koniec lipca br.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.