Zysk operacyjny wyniósł 40,55 mln zł wobec 40,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 383,13 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 380,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 63,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 786,48 mln zł w porównaniu z 777,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 57,78 mln zł wobec 47,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r.