Wynik z tytułu odsetek wyniósł 121,29 mln zł wobec 167,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 149,59 mln zł wobec 92,97 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,80 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 20,12 mld na koniec 2014.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 84,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,61 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniosła 39,65 mln zł wobec 20,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.