Zysk operacyjny wyniósł 9,27 mld CZK wobec 9,72 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,89 mld CZK w II kw. 2015 r. wobec 48,55 mld CZK rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 15,38 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,27 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,89 mld CZK w porównaniu z 101,71 mld CZK rok wcześniej.

EBITDA za I półrocze wyniosła 35,5 mld CZK wobec 39,9 mld CZK rok wcześniej. Zysk oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósł 15,7 mld CZK w I półroczu, podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 26,27 mld CZK wobec 25,29 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.