Energa odnotowała 177,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 292,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 196,37 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 175-217,2 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 297,95 mln zł wobec 422,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 512,10 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 2 538,53 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 285-314,7 mln zł, przy konsensusie na poziomie 299.94 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły  2 600-2 704 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 648,52 mln zł.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 529,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 595,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 353,11 mln zł w porównaniu z 3 358,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 895,68 mln zł wobec 699,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Moc zainstalowana grupy wynosiła na koniec 2014 r. 1,36 GWe, z czego 41% stanowią OZE.