Zysk operacyjny wyniósł 0,89 mln zł wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,67 mln zł w I kw. r. obr. 2015/2016 wobec 47,42 mln zł rok wcześniej.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Od 2011 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.