Zysk operacyjny wyniósł 3,44 mln zł wobec 5,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,89 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 254,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 610,80 mln zł w porównaniu z 490,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 2,78 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.