Zysk operacyjny wyniósł 5,41 mln zł wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 576,67 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 477,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015/16 r. wyniósł 3,14 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.