Zysk operacyjny wyniósł 18,03 mln zł wobec 14,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,77 mln zł w I półr. 2015 r. wobec 223,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 14,52 mln zł wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. W ofercie grupy można znaleźć produkty z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport, FitProfit), kultury i rozrywki (MultiBilet, MultiTeatr), żywienia (BenefitLunch), turystyki (MultiWeekend), jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych (MultiKafeteria, MyBenefit), a także program motywacyjny MultiBenefit. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.