Zysk operacyjny wyniósł 55,04 mln zł wobec 42,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 757,06 mln zł w I półr. 2015 r. wobec 1 360,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu  2015 r. wyniósł 20,96 mln zł wobec 25,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.