Zysk operacyjny wyniósł 947,0 mln zł wobec 611,0 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 895,0 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 6 846,0 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 1 864,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 519,0 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 390,0 mln zł w porównaniu z 16 381,0 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 703,0 mln zł wobec 1 366,0 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.