Zysk operacyjny wyniósł 4 mln zł wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,38 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 210,27 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 5,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 370,43 mln zł w porównaniu z 393,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 13,26 mln zł wobec 16,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.