Zysk operacyjny wyniósł 23,58 mln zł wobec 20,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 564,77 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 579,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 22,71 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.