Zysk operacyjny wyniósł 123,65 mln zł wobec 83,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 840,77 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 814,08 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 138,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 658,12 mln zł w porównaniu z 1 659,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 225,66 mln zł wobec 41,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.