Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca wyniosła 1585,7 tys. wobec 1622,3 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1878,5 tys. przed rokiem.

Prognozy 12 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 10 proc. do 10,4 proc., przy średniej na poziomie 10,13 proc. (wobec 10,3 proc. r/r miesiąc wcześniej).

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu 10,1 proc.

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5 proc. w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec br.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lipcu br. 194,8 tys. wobec 163,7 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W lipcu 2014 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 200,2 tys. osób.

Ekspert rynku pracy Agnieszka Bulik uważa, że już wkrótce będziemy mieli do czynienia z bezrobociem jednocyfrowym. Poza tym zmierzamy w kierunku rynku pracownika, czyli że to pracodawcy będą musieli mocno starać się by pozyskać odpowiednich ludzi a nie odwrotnie - zaznaczyła rozmówczyni IAR. Dodała, że na razie pracodawcy muszą zabiegać o specjalistów związanych z technologiami informatycznymi czy pracami wymagającymi wiedzy i kompetencji inżynieryjnych.

Inna rozmówczyni IAR Marta Tobiasz z Antal International zwróciła uwagę, że obecnie rynkowi pracy sprzyjają czynniki sezonowe, dzięki którym wzrosło zatrudnienie w budownictwie, turystyce, przetwórstwie. Na rynek zatrudnienia pozytywny wpływ ma również przenoszenie wielu procesów biznesowych z zagranicy do Polski.

Dzisiejsze dane GUS o bezrobociu są z bieżne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy. Według ministra Kosiniaka-Kamysza w sierpniu będziemy już mieli bezrobocie jednocyfrowe.

BAEL

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2015 r. 7,4 proc. wobec 8,6 proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W II kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 9,1 proc.

Nominalnie liczba osób bezrobotnych wzrosła/spadła do 1 281 tys. z 1 494 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach. Natomiast liczba osób biernych zawodowo zwiększyła/spadła się w II kw. do 13 695 tys. osób z 13 632 tys. w poprzednim kwartale.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 55,8 proc. wobec 56 proc. w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 51,6 proc. wobec 51,1 proc. kwartał wcześniej.

>>> Polecamy: Coraz więcej skrajniej biedy w połowie województw