W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 2,7%, podano w komunikacie.