Zysk operacyjny wyniósł 5,17 mln zł wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,43 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 289,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł 2015 r. wyniósł 4,27 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 644 mln zł w 2014 r.