Zysk operacyjny wyniósł 95,53 mln zł wobec 87,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 608,03 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 496,95 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 111,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 70,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1039,95 mln zł w porównaniu z 855,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 14,04 mln zł wobec 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody w 2014 r. przekroczyły 2 mld zł.