Strata operacyjna wyniosła 44,82 mln zł wobec 71,12 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 133,86 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 72,45 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 92,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 160,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 256,82 mln zł w porównaniu z 139,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,11 mln zł wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.