Zysk operacyjny wyniósł 64,92 mln zł wobec 37,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 693,69 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 617,16 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 106,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 439,83 mln zł w porównaniu z 1 248,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 114,94 mln zł wobec 59,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.