Zysk operacyjny wyniósł 103 mln zł wobec 79,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 848,13 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 879,94 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 270,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 170,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 918,54 mln zł w porównaniu z 1 863,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 274,32 mln zł wobec 174,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.