Zysk operacyjny wyniósł 2,02 mln zł wobec 2,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,62 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 79,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,35 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,7 mln zł w 2014 r.