Zysk operacyjny wyniósł 18,72 mln zł wobec 75,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 613,72 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 750,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2015 r. wyniósł 53,88 mln zł wobec 80,63 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale 2015 r. na akcjonariuszy jednostki dominującej przypadło 8,4 mln zł zysku netto. Grupa Kopex wypracowała 286 mln zł przychodów, zysk operacyjny prawie 5 mln zł i EBITDA 41,6 mln zł, podała także spółka.

>>> Czytaj też: Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję za 2014r.

"Wyniki w pierwszym półroczu nie wytrzymują porównania z analogicznym okresem ubiegłego roku. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze półrocze 2014 roku było dla Grupy Kopex wyjątkowo dobre. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe uważam, że wyniki pierwszej połowy tego roku są niezłe" - powiedział prezes spółki Józef Wolski, cytowany w komentarzu do wyników.

W I półroczu br. grupa Kopex wypracowała na rynkach zagranicznych ponad 235 mln zł przychodów, w tym w segmencie górnictwo 195 mln zł. Udział przychodów z zagranicy w ogólnej sumie przychodów spadł do 38,4%. W Rosji przychody grupy wzrosły jednak ponad dwukrotnie r/r.

Backlog spółki na koniec pierwszego półrocza kształtował się na poziomie 1,1 mld zł i dominowały w nim zamówienia z Polski, podano także.

Grupa Kopex obniżyła rok do roku poziom długu netto, który na koniec pierwszego półrocza wyniósł 384 mln zł. Zredukowała także poziom kapitału obrotowego netto do 625 mln zł.

Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2014 r. spółka odnotowała 1,43 mld zł skonsolidowanych przychodów.