Zysk operacyjny wyniósł 7,47 mln zł wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,3 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 361,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 10,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 784 mln zł w 2014 r.