Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości wyniosła 48,11 mln zł w I poł. br. wobec zysku 12,85 mln zł z tego tytułu rok wcześniej.

Zysk operacyjny netto wyniósł 25,21 mln zł wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,13 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 22,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 6,14 mln zł wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju.

Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze Real Estate Income Assets FIZ AN, którym grupa zarządza i w którym posiada 15% udział.