Zysk operacyjny wyniósł 11,17 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,66 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 41,6 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2015 r. spółka miała 13,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95,44 mln zł w porównaniu z 76,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 12,65 mln zł wobec 15,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,19 mln zł w 2014 r.