Zysk operacyjny wyniósł 104,33 mln euro wobec 125,75 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 599,85 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 599,37 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 108,47 mln euro wobec 98,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Krka spodziewa się 1,260 mln euro przychodów w 2015 r.

Krka Group spodziewa się, że osiągnie 1,260 mln euro sprzedaży produktów i usług w 2015 roku, podała spółka.

Zysk jest zaplanowany na poziomie zysku z 2014 roku, zaś sprzedaż poza Słowenią spodziewana jest na poziomie 94% ogólnej sprzedaży, podano w raporcie półrocznym. Takie same plany spółka przedstawiła przed kwartałem.

W I półroczu 2015 grupa wygenerowała 94% przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, zaś spółka Krka - 95%. Największą sprzedaż zanotowano w Europie Wschodniej na poziomie 31% ogólnej sprzedaży.

Krka odnotowała 112,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 106,61 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 599,85 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 599,37 mln euro rok wcześniej.

Według planów na ten rok, farmaceutyki przypisywane na receptę mają być najważniejszym produktem grupy, stanowiącym 81% ogólnej sprzedaży. Liczba pracowników wzrośnie w Słowenii i za granicą na poziomie 4%. Pod koniec czerwca 2015 r. grupa Krka zatrudniała 10 534 pracowników.

Grupa planuje także przeznaczyć 165 mln euro na inwestycje, w szczególności w modernizację wydajności produkcji, rozwój i infrastrukturę. W I półr. br. grupa przeznaczyła 45,4 mln euro na inwestycje, zaś firma Krka - 37,8 mln, z kolei 7,6 mln -spółki zależne.

Krka Group to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.