Zysk operacyjny w I półroczu 2015 r. wyniósł 288,55 mln zł wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,63 mln zł w I poł. 2015 r. w porównaniu z 74,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 235,16 mln zł wobec 10,33 mln zł straty rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.