Zysk operacyjny wyniósł 25,65 mln zł wobec 16,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 839,08 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 709,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 6,13 mln zł wobec 8,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. miała 1 692 mln zł skonsolidowanych przychodów.