Zysk operacyjny wyniósł 2,98 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,34 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 39,71 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,09 mln zł w porównaniu z 76,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,85 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wpływ na wynik netto, który w I połowie roku wyniósł 3,9 mln zł, miało przejęcie niemieckiej spółki domal wittol i reorganizacja jej struktur operacyjnych. Zrealizowane przejęcie otwiera przed grupą szerokie możliwości dalszego rozwoju. Już w II kwartale Global Cosmeddomal GmbH odnotował zysk, a jego postępy pozwalają liczyć na kolejną poprawę wyników w drugim półroczu" - czytamy w komunikacie.

Global Cosmed jest producentem kosmetyków oraz chemii gospodarczej. Spółka działa w dynamicznie rozwijającym się segmencie marek prywatnych. Spółka współpracuje z największymi sieciami w kraju i poza jego granicami m.in. z sieciami: Biedronka, Lidl, Tesco, Aldi czy Kaufland. W lipcu 2013 r. zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.