Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 31 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,86 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 21,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 2,45 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniosła się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.