Zysk operacyjny wyniósł 5 mln euro wobec 6,19 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,11 mln euro w II kw. 2015 r. wobec 52,59 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 16,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,53 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 111,67 mln euro w porównaniu z 111,42 mln euro rok wcześniej.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.