Zysk operacyjny wyniósł 18,02 mln zł wobec 18,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA spadł o 3% r/r osiągając 19,1 mln zł. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,27 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 130,44 mln zł rok wcześniej.

"Warto zaznaczyć, iż zmiany na rynku walutowym, a zwłaszcza utrzymujący się wysoki kurs dolara amerykańskiego miały negatywny wpływ na wysokość marż i zysku netto" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za finanse Artur Depta, cytowany w komunikacie. 

"Jednakże wskaźnikiem, który uległ znaczącej poprawie są przepływy finansowe. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze br. były dodatnie i wyniosły 12 796,3 tys. zł., natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego były ujemne i wyniosły 29 760,9 tys. zł" - dodał Depta.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 14,38 mln zł wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.