Zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln euro wobec 12,74 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,99 mln euro wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,06 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 48,54 mln euro rok wcześniej. Grupa odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 411,9 mln euro wobec 333,21 mln euro rok wcześniej.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej: działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.