Zysk operacyjny wyniósł 11,01 mln zł wobec 14,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,59 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 36,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 22,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 25,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,90 mln zł w porównaniu z 72,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 17,14 mln zł wobec 20,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.