Zysk operacyjny wyniósł 54,55 mln USD wobec 52,02 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,90 mln USD w I poł. 2015 r. wobec 82,36 mln USD rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 57,87 mln USD wobec 58,21 mln USD zysku rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.