Zysk operacyjny wyniósł 20,02 mln zł wobec 21,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 998,49 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 390,58 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 26,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 344,97 mln zł w porównaniu z 2 559,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 38,41 mln zł wobec 28,79 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.