Zysk operacyjny wyniósł 169,1 mln zł wobec 150,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 713,1 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 499,1 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 138 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 183,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 305,1 mln zł w porównaniu z 2913 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 204,3 mln zł wobec 199,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).