Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 172,96 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie od 152,3 do 185,5 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 196,89 mln zł wobec 495 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 217,1 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 2 515,65 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości od 198,1 do 229,6 mln zł, przy konsensusie na poziomie 220,23 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły od 2 100 do 2 523 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 333,8 mln zł.

W I poł. 2015 r. spółka miała 416,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 628,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 727,05 mln zł w porównaniu z 4943,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 941,4 mln zł wobec 673,74 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.