Strata operacyjna wyniosła 11,2 mln euro wobec 24,01 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,33 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 16,81 mln euro rok wcześniej.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Działa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na rynku czeskim, węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, niemieckim i słowackim. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu.