Zysk operacyjny wyniósł 16,35 mln zł wobec 9,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,78 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 50,44 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 9,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,27 mln zł w porównaniu z 79,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 1,92 mln zł wobec 5,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.