"Według oczekiwań grupy, łączne nakłady inwestycyjne za rok zakończony 31 grudnia 2015 wyniosą ok. 594,4 mln zł, a nakłady inwestycyjne za rok zakończony 31 grudnia 2016 wyniosą ok. 593,7 mln zł"- czytamy w raporcie półrocznym.

Wszystkie wskazane wielkości inwestycji są jedynie szacunkami i mogą w dowolnym momencie zmienić się lub zostać zmodyfikowane. Grupa zamierza realizować plany inwestycyjne, które obejmują rozwój organiczny oraz kapitałowy, podkreślono.

Synthos podał, że grupa realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny na sfinansowanie budowy, utrzymania i usprawnienia zakładów produkcyjnych.

"Znaczne nakłady inwestycyjne potrzebne są do utrzymania bieżącej produkcji zakładów grupy, spełnienia wymogów nowych przepisów, a także utrzymania licencji na prowadzenie działalności. Dodatkowe nakłady inwestycyjne są także wymagane do modernizacji starzejącego się lub przestarzałego wyposażenia, do podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy kontroli procesów" - czytamy także.

Największą inwestycją grupy jest budowa fabryki kauczuków SSBR w Oświęcimiu w Polsce, która właśnie została ukończona. Obecnie trwa proces rozruchu/ testowania poszczególnych urządzeń i wytwarzanie pierwszych próbnych EMEA 100773970 v9 22 partii produktu.

Grupa spodziewa się, że łączna wartość inwestycji w ten projekt wyniesie ok. 555 mln zł.

"Ponadto grupa prowadzi inwestycje: budowę kotła fluidalnego w Oświęcimiu w Polsce; instalację odazotowania i odsiarczania spalin w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu; oraz rozpoczęła proces inwestycyjny, polegający na budowie kotła fluidalnego w zakładzie produkcyjnym grupy w Kralupach" - czytamy także.

Nakłady inwestycyjne grupy w I połowie br. wyniosły 360,5 mln zł wobec 144,3 mln zł rok wcześniej.

Największe nakłady Synthos w I półr. na kwotę 247,8 mln zł to inwestycje w segmencie kauczuków syntetycznych, 23,8 mln zł w segmencie tworzyw styrenowych, 9,4 mln zł w segmencie Agro, 2,3 mln zł w segmencie dyspersji, klejów i lateksów. Pozostała działalność pochłonęła nakłady wysokości 77,2 mln zł.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2014 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,6 mld zł.