Zysk operacyjny wyniósł 0,7 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,27 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 62,97 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,08 mln zł w porównaniu z 132,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 3,25 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.