Zysk operacyjny wyniósł 13,44 mln zł wobec 9,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,28 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 18,8 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 22,81 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 15,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,94 mln zł w porównaniu z 39,68 mln zł rok wcześniej.

"Rekordowe wyniki osiągnięte w I półroczu 2015 determinują nas do dalszej wytężonej pracy. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, że napływ nowych środków do funduszy i portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management będzie zależał od sytuacji na rynkach finansowych. Lipiec i sierpień pokazują, że w II półroczu należy oczekiwać utrzymania się podwyższonej zmienności, przede wszystkim ze względu na sytuację w Chinach, a także zbliżające się wybory parlamentarne" - napisał prezes Piotr Osiecki w liście do akcjonariuszy. 

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.