Zysk operacyjny wyniósł 4,24 mln euro wobec 2,65 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,28 mln euro w II kw. 2015 r. wobec 46,86 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 8,64 mln euro skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 5,95 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86,09 mln euro w porównaniu z 93,72 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 7,13 mln euro wobec 5,23 mln euro zysku rok wcześniej.

"Elastyczność i zdolność dostosowywania się grupy Inter RAO Lietuva do nowych, zmiennych warunków rynkowych pozwoliła nam wypracować wyższe zyski pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynku NordPoolSpot. Systematyczne zmiany w strukturze handlu oraz dalsza dywersyfikacja portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami przyczyniły się do wzrostu zysku netto grupy do 8,6 mln euro w I połowie 2015 r., co stanowi istotną poprawę w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Rentowność netto grupy zwiększyła się z 6,3% do adekwatnego dla naszej branży poziomu 10%. Zysk na akcję wyniósł 0,43 euro, czyli o 0,13 euro więcej niż w tym samym okresie 2014 r." - skomentował prezes Giedrius Balčiūnas, cytowany w komunikacie.

W I połowie 2015 r. wartość sprzedaży grupy zmniejszyła się o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Koszty sprzedaży zmalały jednak w tym czasie jeszcze bardziej, bowiem o 13,3% r/r. Spadek ten jest przede wszystkim wynikiem systematycznych zmian w strukturze handlu, dalszej dywersyfikacji portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami oraz niższych cen energii elektrycznej na rynku. W efekcie, pomimo niższej wartości sprzedaży, marża brutto na sprzedaży Grupy w omawianym okresie wyniosła 16,08% w porównaniu z 11,11% w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., podano również.

Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej sięgnęły 3 mln euro, czyli 21,1% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Lepsze warunki pogodowe (większe prędkości wiatru) sprawiły, że wolumen energii wytworzonej na farmie wiatrowej Vydmantai był wyższy niż średnia długoterminowa. Osiągnięty wynik był jednym z najlepszych od uruchomienia farmy w 2006 roku, podsumowano w komunikacie.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.