Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln euro wobec 7,01 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,66 mln euro w I poł. 2015 r. wobec 149,78 mln euro rok wcześniej.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.