Zysk operacyjny wyniósł 7,51 mln zł wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,22 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 76,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 1,72 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.