Zysk operacyjny wyniósł 21 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,1 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 30 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 28,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 60,4 mln zł w porównaniu z 61,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 28,70 mln zł wobec 7,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości jest spółką holdingową, bezpośrednio lub pośrednio dominującą w stosunku do 16 podmiotów. Do spółek grupy należą Warszawski Holding Nieruchomości, Agroman, Intraco, Budexpo, Dalmor i Wrocławskie Centrum Prasowe. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.