Zysk operacyjny wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa wypracowała w I poł. 2015 r. EBITDA w wysokości 5,1 mln zło, co oznacza marżę EBITDA w wysokości 4,4%, podczas gdy marża EBIT wyniosła 3,4%, a marża netto 1,1%, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,13 mln zł w 2015 r. wobec 126,90 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że poprawiła w I półroczu marżę brutto ze sprzedaży do 24,8%. "Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne. Wykorzystujemy pozycję rynkową zbudowaną w poprzednich kwartałach do zwiększania w strukturze sprzedaży akcesoriów marek własnych, które naturalnie są dla nas wyżej marżowe. Poprawę było widać już w I kw. 2015 r., kiedy to odnotowaliśmy wzrost marży brutto na sprzedaży o 1,1 pkt proc. kw/kw. W II kw. 2015 r. było to 6,4 pkt proc. kw/kw" - powiedział prezes spółki Wiesław Żywicki, cytowany w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 0,27 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Niższy niż przed rokiem poziom zysku operacyjnego oraz zysku netto spowodowany był wzrostem kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. Jednocześnie spółka rozwinęła portfolio produktowe o narzędzia i elektronarzędzia pod własną marką

"Rozbudowa portfolio produktowego jest procesem kosztochłonnym, który poza promocją i marketingiem wymaga budowy odpowiedniego zaplecza handlowo-organizacyjnego. Z kolei rosnąca skala prowadzonej przez nas działalności wymagała dostosowania wewnętrznych struktur organizacyjnych zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak również w zakresie wsparcia doradców zewnętrznych" - powiedział Żywicki.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.